Dokumenty

Cenník pre domácnosti platný
od 1. 6. 2020

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na  www.psfiber.sk/internet
Všetky ceny sú vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak.
Programová skladba sa môže meniť v závislosti od vývoja ponuky a požiadavkách trhu.
Cenník PSFiber 01.06.2020

VOP PSFiber - INTERNET 01.08.2020

Cenník PSFiber - Kuki

VOP TV PSFiber - Kuki

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Slider