Zvolene:

Služby

Zvolene:

Zvolene:

Zmluvné strany:

Do Uhliska 7577/31, 03403 Ružomberok, Slovensko
Address:
+421 (0) 915 134 972,
+421 (0) 918 644 717
Phone:
+421 (0) 915 134 972
Mobile:
peter@psnetwork.sk,
servis@psnetwork.sk,
ekonomicke@psnetwork.sk
E-mail:
Nájdete nás na mape
Map:
IČO: 52 584 089 DIČ: XXXXX, ORSR Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, vložka 72968/L
Info:

Adresa:
Mobil:
Narodený/á:
E-mail:
Login do klienskej zony:
Heslo do klienskej zony:
Map:
Info:

Inštalačné poplatky (jednorázové pri zriadení služby)

Zriadenie služby -

Poplatky za služby (cena za kalendárny mesiac)

,

Poplatok za aktivované služby (mesačný)

Sumár:

Zriadenie služby -